AVRASYA

EĞİTİM KÜLTÜR VE DOSTLUK DERNEĞİ

Derneğimiz eğitim, yardım,  sağlık, dostluk ve dayanışma, çevre, insan hakları, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

Yurt içinde ve yurtdışında olağan ve olağanüstü hallerde; savaş, deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara; din, dil, ırk, cinsiyet ve kültür gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitim, öğretim,  barınma, gıda, sağlık,  giyim, temizlik maddesi, yakacak, iş kurma gibi insani ihtiyaçlarını durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkanlar ölçüsünde ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunur, kültür ve sosyal gelişimine yardımcı olur; kültürler ve topluluklar arası dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalar yapar ve bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalara yardımcı olur.

Derneğin amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre, ülke veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar.

WhatsApp chat